Maaseudun Maisema- ja Kulttuuriperinne ry

Yhdistyksen tarkoituksena on koota yhteen maaseudun maisemista, rakennuksista ja kulttuuriarvoista kiinnostuneet, ja niiden säilyttämisestä huolestuneet ihmiset edistämään näiden arvojen vapaaehtoista kunnioittamista.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys tekee aloitteita mm. maalaismaiseman, rakennusten, lehtojen, lähteiden yms. säilyttämiseksi.

Yhdistys tekee suojeluehdotuksia maanviljelystiloille, kylille tai muille alueille, jonka alkuperäisen kulttuuriperinteen omistaja tahtoo säilyttää jälkipolville.

Yhdistys suorittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa ja järjestää kulttuuri tilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten kiinteää omaisuutta, sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahakeräyksiä.

Yhdistys pyrkii tukemaan omaehtoista luonnonsuojelua ja välittämään tietoa rakennusten oikeista korjaus tavoista.